Жалби и разрешаване на спорове

В случай че не сте доволни от дадена услуга на iBanFirst, можете да подадете жалба, като изпратите писмо на следния адрес:

IbanFirst S.A.

48 Sitnyakovo blvd

10th Floor, Sofia , Bulgaria

Електронна поща: complaints@ibanfirst.com

Задължаваме се да отговаряме на жалби в рамките на 15 дни. Ако извънредни обстоятелства ни попречат да изпълним този ангажимент, ще изпратим предварителен отговор, в който ще опишем подробно извънредните обстоятелства и срока, в който можете да очаквате окончателен отговор.

Ако не сте съгласни или не сте удовлетворени от отговора, предоставен от iBanFirst, или ако не сте получили окончателен отговор в рамките на посочения срок, можете да подадете жалба до компетентен местен орган или друг вид валидна външна система за разрешаване на спорове. В Белгия омбудсманът по финансовите конфликти е съответният компетентен орган. Повече подробности можете да намерите на уебсайта по-долу.

Ако клиентът не е удовлетворен от получения отговор или отговорът е закъснял, преди да прибегне до съдия, той може да се обърне към Банковия арбитър (https://abanksb.bg/pkps/pkps-sporove.html). Можете да научите как да се обърнете към Арбитъра на адрес https://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSPaymentDisputes/PSConciliationCommission/index.htm.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.