Подаване на жалби и сигнали до КЗЛД

Моля, обърнете внимание, че вътрешният канал за докладване не трябва да се бърка с докладването на жалби.

За да съобщите за оплакване (неудовлетвореност от получена услуга), моля, вижте раздела "Жалби" на уебсайта.

Вътрешни канали за докладване

България е транспонирала Директива (ЕС) 2019/1973 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. в Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения (наричан по-долу "Законът"). Този закон влиза в сила на 27 юли 2023 г.

Целта на закона е да се създадат канали за докладване, които да позволят на лицата, подаващи сигнали за нередности, които са свидетели на действителни или потенциални нарушения в определени области, да докладват за тях, и да се забрани всякаква форма на репресия срещу тях.

В тази рамка iBanFirst предоставя тази процедура на разположение на лицата, които могат да подадат такъв сигнал.

Лицето, подаващо сигнал, разполага с няколко канала за подаване на сигнал, от които може да избира:

  • Канал за сигнализатори: https://whistleblowersoftware.com/secure/ibanfirstsa
  • Среща лице в лице, например чрез искане на среща с един от съответните служители по съответствието
  • Изпращане на електронно писмо до следната пощенска кутия: whistleblowing@ibanfirst.com
  • Изпращане на писмо по (препоръчана) поща на следния адрес:

IbanFirst S.A.

bul. "Sitnyakovo" 48

1505 Sofia

Bulgaria

+359 2 491 7128

Външни канали за докладване

Лицето, подаващо сигнал, може да използва и външен канал за докладване, след като е използвало вътрешните канали за подаване на сигнал, или като се обърне директно към външните канали за докладване, ако ги счита за по-подходящи.

Имате право да подадете ЖАЛБА срещу администратор и/или обработващ лични данни за нарушение на Вашите права по Регламент (ЕС) 2016/679 и/или Закона за защита на личните данни или СИГНАЛ за нарушение на законодателството, когато нe са засегнати правата Ви.

https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.