Хеджирайте валутни рискове

С набор от форуърдни договори защитете търговската си дейност от нестабилност на валутата

Platform_FX_risk_hedging
fx-risk-lock-in

Фиксирайте Вашия валутен курс

С форуърдните договори на iBanFirst можете да се възползвате от гарантиран валутен курс за плащане на фактури, деноминирани в чуждестранна валута. Като предварително определени резерви от чуждестранна валута Вашите форуърдни договори могат да се използват на бъдеща дата или в рамките на даден период, до две години след подписването им.
manage.svg

Управление на валутния риск

Неутрализирайте излагането на колебания на валутния курс

protect.svg

Защитете маржовете

Внедрете стратегии за хеджиране, достъпни за компании от всякаква големина и за всякаква сума

lightbulb.svg

Гъвкав процес

Използвайте една-единствена онлайн платформа за хеджиране на рискове, валутни и платежни операции

Изберете продължителност и гъвкавост

Изберете Вашата стратегия за хеджиране въз основа на Вашите нужди.

Фиксиран форуърд

Резервирайте валутния курс, който да използвате на определена дата в бъдеще.

Фиксиран форуърд

Гарантиран валутен курс

Фиксиран форуърд

Прозрачни курсове

Фиксиран форуърд

Без скрити такси

Фиксиран форуърд

Задаване на дата на използване

Фиксиран форуърд

Прозорец за използване

Фиксиран форуърд

Множество начинания

Фиксиран форуърд

По-добър валутен курс се прилага при изтичане на срока

Максимален падеж 24 months

Гъвкав форуърд

Резервирайте валутния курс и го използвайте по всяко време през даден период.

Гъвкав форуърд

Гарантиран валутен курс

Гъвкав форуърд

Прозрачни курсове

Гъвкав форуърд

Без скрити такси

Гъвкав форуърд

Задаване на дата на използване

Гъвкав форуърд

Прозорец за използване

Гъвкав форуърд

Множество начинания

Гъвкав форуърд

По-добър валутен курс се прилага при изтичане на срока

Максимален падеж 24 months

Динамичен форуърд

Запазете възможността да получите по-добър валутен курс при изтичане на срока, ако е приложимо.

Динамичен форуърд

Гарантиран валутен курс

Динамичен форуърд

Прозрачни курсове

Динамичен форуърд

Без скрити такси

Динамичен форуърд

Задаване на дата на използване

Динамичен форуърд

Прозорец за използване

Динамичен форуърд

Множество начинания

Динамичен форуърд

По-добър валутен курс се прилага при изтичане на срока

Максимален падеж 24 months

Партньор, на когото можете да се доверите

Сигурност и надеждност над всичко

Често задавани въпроси

Как се регулира iBanFirst?

iBanFirst се регулира като платежна институция (съгласно втората европейска директива за платежните услуги (PSD2), лицензирана от Националната банка на Белгия от 2013 г. съгласно регистрационен номер 0849.872.824.

iBanFirst е упълномощено да извършва дейност в 30 държави от Европейската икономическа зона съгласно европейската директива за свободно предоставяне на услуги.

Като лицензирана платежна институция iBanFirst има право да:

  • управлява сметки
  • получава и прави плащания
  • извършва валутни конвертирания във връзка с плащания създава хеджове за валутен риск, свързан с плащания
  • предоставя заеми, свързани с плащания
  • свързва с банкови сметки (AISP)
  • инициира плащания от банкови сметки (PISP)

PSD2 стриктно регулира как платежните институции, като iBanFirst, управляват клиентски средства и плащания.

В iBanFirst предлагаме конкурентни и прозрачни курсове и такси за валутен обмен. Тук можете да намерите обзор на всички прилагани наши такси. За разлика от повечето корпоративни банки iBanFirst не начислява никакви такси за откриването на сметка, нито някакви месечни автоматични такси. iBanFirst заработва спред от всеки валутен обмен, изчислен като разликата между пазарната ставка и клиентската ставка. Този спред е прозрачен и се показва на уеб платформата или се съобщава по телефона.

Понастоящем iBanFirst предлага над 30 валути за откриване на сметки, получаване на плащания, държане на средства и извършване на плащания. Можете да проверите списъка с наличните валути тук.

iBanFirst предлага нова финансова технология на предприятията под формата на платформа за плащания, за да автоматизира и подобри международните сделки. iBanFirst обаче не замества Вашата банка като финансова институция. По-скоро то подобрява Вашето банково изживяване.

iBanFirst се урежда като платежна институция съгласно втората европейска директива за платежните услуги (PSD2), която стриктно регулира как платежните институции, като iBanFirst, управляват клиентски средства и плащания.

Например съгласно директивата PSD2 средствата трябва да бъдат отделени от собствените средства на платежната институция и същите трябва да се държат в банка попечител. Трябва да се държат парични резерви, за да се гарантира платежоспособността на платежната институция. И двете мерки гарантират, че в малко вероятната хипотеза на несъстоятелност на iBanFirst клиентските средства биха останали в безопасност и сигурност и биха били върнати на клиентите.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.