Сметки във валута с разширена функционалност

Възползвайте се от глобалните възможности по-бързо. Откривайте мултивалутни сметки за броени минути, а не дни.

new-platform-augmented-currency-accounts
trade-countries

Международната търговия вече е по-лесна

Независимо дали търсите начин да се разплащате със своите доставчици, да превеждате средства между дъщерни дружества или да предложите на клиентите си удобството да плащат в собствената си валута, ние имаме решение за Вас. При iBanFirst откриването на валутна сметка е максимално улеснено.
overview.svg

Входящи и изходящи мултивалутни плащания

Открийте толкова валутни сметки, колкото Ви трябват, само с няколко щраквания на мишката.

Събирайте и инициирайте плащания в над 140 държави.

bank.svg

Бързина и рентабилност

Възползвайте се от бързината на мрежите SEPA и SWIFT за своите плащания.

Използвайте местни сметки, за да дадете възможност на клиентите си да Ви плащат като на местно лице, с което избягвате разходите за конвертиране.

Преводите между Вашите сметки в iBanFirst са мигновени и безплатни.

transparency.svg

Всичко необходимо на едно място

Следете салдата по своите сметки на едно място в основния екран.

Синхронизирайте външните си банкови сметки, за да получите още по-изчерпателен поглед върху своите финанси.

Изтегляйте пълен набор от извлечения по сметките си с едно щракване на мишката.

Партньор, на когото можете да се доверите

Сигурност и надеждност над всичко

Често задавани въпроси

Какви валути предлага iBanFirst?

Понастоящем iBanFirst предлага над 30 валути за откриване на сметки, получаване на плащания, държане на средства и извършване на плащания. Можете да проверите списъка с наличните валути тук.

В iBanFirst предлагаме конкурентни и прозрачни курсове и такси за валутен обмен. Тук можете да намерите обзор на всички прилагани наши такси. За разлика от повечето корпоративни банки iBanFirst не начислява никакви такси за откриването на сметка, нито някакви месечни автоматични такси. iBanFirst заработва спред от всеки валутен обмен, изчислен като разликата между пазарната ставка и клиентската ставка. Този спред е прозрачен и се показва на уеб платформата или се съобщава по телефона.

Сметките в iBanFirst са поименни сметки със собствен IBAN. По тях могат да се заверявани парични суми чрез:

  • Иницииране на банков превод чрез банково обслужване в открита форма
  • Стандартен банков превод
  • SEPA директен дебит

Щракнете тук, за да научите повече за това как да заверите средства по Вашата сметка в iBanFirst.

Списъкът от поддържани сметки постоянно расте. Тук можете да намерите пълен списък на поддържаните банки, който се поддържа в актуален вид от нашия Продуктов екип.

iBanFirst се урежда като платежна институция съгласно втората европейска директива за платежните услуги (PSD2), която стриктно регулира как платежните институции, като iBanFirst, управляват клиентски средства и плащания.

Например съгласно директивата PSD2 средствата трябва да бъдат отделени от собствените средства на платежната институция и същите трябва да се държат в банка попечител. Трябва да се държат парични резерви, за да се гарантира платежоспособността на платежната институция. И двете мерки гарантират, че в малко вероятната хипотеза на несъстоятелност на iBanFirst клиентските средства биха останали в безопасност и сигурност и биха били върнати на клиентите.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.