Уведомление за поверителност

Последната актуализация на тази страница е от 15/05/2023 г.

Този документ е превод на изключително одобрен документ на английски език и е предназначен само за информационни цели.

1. Обхват на това Уведомление за поверителност
1.1. Това Уведомление за поверителност се прилага спрямо всяка уеб страница, която започва с адреса www.ibanfirst.com („Сайт“), която е собственост на и се управлява от IBANFIRST SA [АЙБАНФЪРСТ СА], със седалище и адрес на управление 1050 Brussels, 350 Avenue Louise [1050 Брюксел, 350 Авеню Луиз], с ДДС номер BE 0849.872.824, платежна институция, учредена в Белгия и под пруденциалния надзор на Националната банка на Белгия, („ние“, „наш“, „нас“ или „iBanFirst“).
1.2. iBanFirst действа като администратор за обработването на личните данни, които събираме от Вас или които Вие предоставяте на iBanFirst, когато посещавате нашия Сайт („Потребител на Сайта“), когато Вие или Вашата организация използва нашите продукти и услуги, когато се свържете с нас, за да получите информация или за да поискате предложение (по телефон или на нашия Сайт), когато посетите нашите помещения, когато извършваме нашите бизнес дейности или когато Вие или Вашата организация ни предоставя продукт или услуга.
1.3. Ние полагаме максимални усилия да защитаваме и обработваме личните данни, които са ни поверени, по един коректен и прозрачен начин, по-специално в съответствие с приложимия закон и по-специално с Общия регламент за защита на данните 2016/679 от 27 април 2016 г. (ОРЗД). Ние ще защитаваме тези лични данни, като поддържаме подходящи технически и организационни мерки. 
1.4. Този Сайт може да съдържа линкове към други уеб сайтове. Макар да се опитваме да въвеждаме само линкове към уеб сайтове, които споделят нашите собствени стандарти за защита на данните, ние не отговаряме нито за съдържанието, нито за политиката по отношение на защитата на данните на тези уеб сайтове. Това Уведомление за поверителност се прилага само за данни, обработвани от iBanFirst. Когато щракнете на линковете на този Сайт, силно Ви препоръчваме първо да прочетете уведомлението за поверителност на съответните уеб сайтове, преди да споделяте каквито и да е лични данни.
1.5. Ако ни предоставите личните данни на други физически лица, Вие гарантирате, че другото лице е било информирано за това Уведомление за поверителност и че доколкото определено обработване изисква съгласието на субекта на данни, Вие сте получили съответното съгласие от субекта на данни за това обработване от нас.
1.6. Този Сайт може да използва „бисквитки“ и/или други подобни технологии. Повече информация може да бъде намерена в нашето Уведомление за „бисквитки“.

2. Лични данни, обработвани от iBanFirst
2.1. Личните данни, които събираме и обработваме, могат да включват следните елементи:

Потребители на сайта

 • електронна идентификационна информация, включително IP адреси, тип браузър
 • лични характеристики (напр. език, ...)
 • информацията, която сте предоставили във формуляри (напр. обратна връзка или формуляр за контакт), на клиентски служби и чрез каквито и да е други служби и комуникационни канали, предлагани от нас
 • информация за това как използвате нашите продукти, услуги и Сайт, включително брой на Вашите посещения на Сайта, дати, на които сте посетили Сайта, и количество време, което сте прекарали, разглеждайки Сайта, разгледани страници, история на посещенията на URL, взаимодействие със страниците.
 • информация за Вашето взаимодействие с нас и друга подобна информация
 • техническа информация, включително информация за (мобилна) комуникация, информация за устройството, което използвате, за да осъществите достъп до нашия Сайт, типа на Вашия браузър и типа на браузър плъгина, операционна система, IP адрес, име на домейн, дата и час на онлайн заявка и кодове за грешка, генерирани докато браузърът Ви е в контакт с нашия Сайт.

Клиенти и потенциални клиенти

 • стандартна идентификационна информация и информация за контакт, включително име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, държава по местожителство, дата и място на раждане
 • ДДС или ДИН номер
 • лични характеристики (напр. език, …)
 • финансова информация, включително номер на банкова сметка
 • професия и наименование на длъжността
 • професионална информация от социални мрежи (LinkedIn), ако е достъпна за нас
 • информацията, която ни предоставяте във формуляри (напр. обратна връзка или форми за контакт), на клиентски служби и чрез каквито и да е други служби и комуникационни канали, предлагани от нас
 • информация как използвате нашите продукти и услуги
 • записи на телефонни разговори във връзка с наличието, съдържанието и/или условията на трансакции
 • информация, която трябва да ни предоставите относно Вашите свързани лица, като директори, акционери/съдружници, крайни действителни собственици, която може да включва тяхното име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и финансова информация. Ваша отговорност е да получите съгласието на тези свързани лица, преди да ни предоставите тяхната информация.

Доставчици и партньори

 • стандартна идентификационна информация и информация за контакт, включително име, адрес, служебен телефонен номер, служебен адрес на електронна поща, държава по местожителство, дата и място на раждане
 • ДДС или ДИН номер
 • лични характеристики (напр. език, …)
 • финансова информация, включително номер на банкова сметка
 • професия и наименование на длъжността
 • професионална информация от социални мрежи (LinkedIn), ако е достъпна за нас
 • информацията, която ни предоставяте във формуляри (напр. обратна връзка или форми за контакт), на клиентски служби и чрез каквито и да е други служби и комуникационни канали, предлагани от нас
 • информация как използвате нашите продукти и услуги
 • Информация относно свързани лица, като директори, акционери/съдружници, крайни действителни собственици, която може да включва тяхното име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и финансова информация. Ваша отговорност е да получите съгласието на тези свързани лица, преди да ни предоставите тяхната информация.

Посетители в нашите помещения

 • стандартна идентификационна информация и информация за контакт, включително име и адрес на електронна поща
 • дата и продължителност на Вашето посещение в нашите помещения
 • снимков материал

Други заинтересовани лица (вж. допълнителни подробности в раздел 3)

 • стандартна идентификационна информация и информация за контакт, включително име, адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща, държава по местожителство

2.2. Ние можем да получи тези лични данни директно, тъй като Вие сте ни ги дали (напр. чрез формуляр на Сайта, като се свързвате с нас), или непряко, тъй като други са ни ги дали (за Потребители на Сайта: чрез използването от наша страна на „бисквитки“ и подобни технологии на Сайта; за доставчици, клиенти и потенциални клиенти: от Вашата организация или от трети лица доставчици на услуги (напр. чрез въвеждане на брокери, инструменти за преглед за санкции, кредитни агенции,… ); или за клиенти: от различна информация от социални мрежи), или тъй като те са публично достъпни. Ние може да получи личните Ви данни и чрез начина, по който взаимодействате с нас.

3. Разкриване на лични данни пред трети лица
3.1. Целите на тези дейности по обработване и съответстващите правни основания са:

Цел

Правно основание

Категория субекти на данни

Да бъде представен нашия Сайт и да Ви се предостави информация за нашите продукти, услуги и да Ви се предостави поддръжка, която искате от нас, например през формата за контакт на този Сайт.

Когато получим Вашето съгласие преди обработването на такава информация, ние ще разчитаме на това съгласие като наша база за обработване.

В други случаи това обработване е необходимо за нашия законен интерес от изграждането и поддържането на добри делови взаимоотношения и предоставяне на адекватни отговори на запитвания.

Потребители на сайта

Предоставяне на наш продукт и наши услуги: Да изпълним нашите задължения и да приведем в изпълнение нашите права, възникващи от които и да е договори с Вас или Вашата организация, включително, за да предоставим продуктите и услугите, които сте поръчали или за които сте се абонирали, в контекста на доставката на продукта и/или услугата, логистиката, изпращането на трансакционни съобщения, както и отчитане и таксуване.

Да изпълним нашите правни задължения към Вас или Вашата организация във връзка с преддоговорни задължения.

Когато това обработване се изисква, за да бъде изпълнено правно задължение, ние ще разчитаме на това правно задължение за това обработване.

Когато договорът е сключен директно от Вас, обработването може да бъде също така необходимо за изпълнението на договор между Вас и iBanFirst.

В други случаи, обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst от обработването на данни на физически лица в контекста на нашите договори с Вашата организация.

Клиенти и потенциални клиенти

За да създадем Вашия профил на Сайта: Ние използваме лични данни, за да създадем Вашия профил на Сайта, който Ви позволява да осъществите достъп до определени страници от Сайта, да дадете поръчка и да използвате определени характеристики на Сайта.

Когато даден договор е сключен директно от Вас, обработването може да бъде също така необходимо за изпълнението на договор между Вас и iBanFirst.

В други случаи, обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst от обработването на данни на физически лица в контекста на нашите договори с Вашата организация.

Клиенти

Управление на клиенти: За да предоставим оптимално клиентско изживяване, ние обработваме определени лични данни за целите на управлението на клиенти.

Това обработване е основано на нашия законен интерес от това да познаваме нашия клиент и да поддържаме взаимоотношенията си с Вас, с оглед на предоставянето на отлично клиентско изживяване.

Клиенти

Да комуникираме с Вас: Във връзка със запитвания и/или оплаквания по отношение на нашия Сайт, продукти или услуги ние обработваме лични данни, за да отговорим на тези запитвания.

Когато се свържете с нас по телефона, е възможно да запишем тези разговори при определени обстоятелства, включително (вж. повече подробности в раздел 3.2).

Когато отговаряме на Ваша заявка за субект на данни по ОРЗД: обработването е необходимо за спазване на правно задължение, наложено на iBanFirst.

В други случаи обработването ще бъде необходимо за нашите законни интереси от обработването на лични данни, за да отговорим на въпроси или запитвания и за да подобрим взаимоотношения си с Вас по този начин.

Вижте раздел 3.2 във връзка със записването на телефонни повиквания.

Клиенти и потенциални клиенти

Управление на доставчици и партньори: Управление на дадени поръчки и плащане на доставчици. Проучване на потенциални доставчици и оценка на същите.

Това обработване е необходимо за законния интерес на iBanFirst от обработването на данни на физически лица в контекста на нашите договори с Вашата организация.

Във връзка с потенциални доставчици ние извършваме това обработване на базата на нашия законен интерес от установяването на нови делови взаимоотношения.

(Потенциални) доставчици и партньори

За спазване на правните задължения съгласно приложимото законодателство във връзка с дейностите на iBanFirst.

Това обработване е необходимо за което и да е правно задължение, приложимо спрямо iBanFirst, като Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както може да бъде изменена и/или отменена към съответния момент и нейните приложими транспонирания, приложими нормативни актове за преглед за санкции и регулаторни изисквания за отчитане.

Клиенти, потенциални клиенти, доставчици, партньори и други съответни заинтересовани лица (като свързани лица)

За да Ви изпращаме (персонализирана) маркетингова или търговска информация през Сайта, по пощата или по имейл

Това обработване е необходимо за нашия законен интерес в гарантирането на това, че нашите клиенти са информирани за нашите услуги и в това да ни се помогне да разберем Вашите интереси, да персонализираме нашите взаимодействия с Вас и да развием нашите делови взаимоотношения, тъй като това ни помага да запазим нашите бизнес операции или да разраснем бизнеса си (наричано още „soft opt-in“ („меко включване“).

Когато законът изисква от нас да получим Вашето съгласие преди обработването на такава информация, ние ще разчитаме на Вашето съгласие като наша база за обработване.

Потребители на сайта, клиенти и потенциални клиенти

Откриване, предотвратяване и борба с измамите и незаконните употреби, злоупотреба, спам, инциденти във връзка със сигурността и друга увреждаща дейност, или за да се спазват правителствени или съдебни разпореждания.

Това обработване е необходимо, за да се спази правно задължение, на което iBanFirst е подчинена.

Ако не се прилага такова правно задължение, обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst да се справи с измамите, престъпността и злоупотребите.

Потребители на сайта,

клиенти и потенциални клиенти,

доставчици, партньори

Управление на спорове, включително изплащана на дължими суми.

Обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst да се защити в и извън съда.

Потребители на сайта,

клиенти и потенциални клиенти,

доставчици, партньори

Връзки с обществеността и връзки със заинтересованите лица.

Обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst от установяването и поддържането на добри делови взаимоотношения с всички заинтересовани лица, които са относими за провеждането на дейностите му.

Съответни заинтересовани лица

Регистрация на посетителите за целите на контрола на достъпа, когато посещавате помещенията на iBanFirst.

Обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst от прилагането на мерки за сигурност от висок стандарт за помещенията на iBanFirst.

Посетители

Предотвратяване на кражби и защита на активите на iBanFirst чрез наблюдение с камера в помещенията на iBanFirst

Обработването ще бъде необходимо за законния интерес на iBanFirst да защити своите търговски и финансови интереси, да осигури поверителност на своята делова информация и да обезпечи сигурността на своите помещения

Посетители

Да администрираме нашия Сайт и да осъществяваме вътрешни операции, включително за отстраняване на неизправности, анализ на данни, тестване, проучване, статистически и проучвателни цели, например като използваме „бисквитки“ или подобни технологии.

Ние ще получим Вашето съгласие, преди да обработим тази информация.

В други случаи това обработване е необходимо за нашия законен интерес да поддържаме и администрираме нашия Сайт.

Потребители на сайта

Да гарантира, че представяме съдържанието на нашия Сайт по най-ефективния начин за Вас и за Вашия компютър, по-специално като използваме „бисквитки“ или подобни технологии.

Ние ще получим Вашето съгласие, преди да обработим тази информация.

Потребители на сайта

Да подобрим нашия Сайт, продукти или услуги, маркетинг или отношения с клиенти и изживявания, по-специално като използваме „бисквитки“ или подобни технологии, за да обработваме статистика, която може да бъде използвана като база за тази оценка.

Това обработване е необходимо за нашия законен интерес от подобряването на нашите продукти или услуги и Вашия опит, докато използвате Сайта, тъй като това ни помага да запазим нашите бизнес операции или да разраснем нашия бизнес.

Когато законът изисква от нас да получим Вашето съгласие преди обработването на такава информация, ние ще разчитаме на Вашето съгласие като наша база за обработване.

Потребители на сайта

Оценяване и осъществяване на сливания, придобивания, реорганизации или други корпоративни сделки.

Обработването за тези цели е необходимо за законния интерес на iBanFirst от извършването на споменатите бизнес сделки, за да се реализират нашите бизнес стратегии или за да се разшири нашият бизнес.

Потребители на сайта,

Клиенти и потенциални клиенти,

доставчици,

посетители

3.2 Доколкото записваме телефонни разговори с Клиенти, следва да се отбележи, че ние записваме тези телефонни разговори за различни цели и въз основа на различни правни основания, както е посочено по-долу:

 • Телефонни разговори от нашите мениджъри клиенти и дилъри винаги ще се записват. Ние записваме тези телефонни разговори за доказателствени цели в рамките на търговска сделка, както е посочено в началото на нашите търговски отношения . Това обработване е необходимо във връзка с нашия законен интерес да се съберат доказателства относно търговските сделки. Тези записи се съхраняват за период от 10 години от края на договорните взаимоотношения.
 • Телефонните разговори между Клиенти и други служители на iBanFirst (напр. продажби или услуги за клиенти) ще бъдат записвани едва след като сте били информирани за това преди започването на записа и при получаване на Вашето съгласие за записването. Целта на записването на тези телефонни разговори е да ни се даде възможност да предоставим вътрешни обучения, които да ни помогнат да подобрим нашите услуги и клиентско изживяване, както и която и да е друга конкретна цел, за която може да бъдете информирани преди началото на записването. Тези записи се съхраняват за максимален период от 130 дни от датата на записване.

I3.3. В допълнение към това, ако ние използваме Вашата информация за цели, различни от посочените по-горе, ние ще Ви уведомим за тези цели преди да използваме Вашата информация и ще получим Вашето съгласие (когато е необходимо).

3.4. Освен ако е посочено друго, предоставянето на лични данни на iBanFirst не е законово или договорно изискване и Вие не сте задължени да ни предоставяте личните си данни. Ако решите да не предоставяте Вашите лични данни, може в някои случаи да не сме в състояние да Ви предоставим всички характеристики на Сайта или на продукт или услуга. Попълването на каквито и да е формуляри или проучвания е напълно доброволно, въпреки че от Вас може да се изискват да представите определени лични данни на iBanFirst, за да ни позволите адекватно да обработим Вашите справки или запитвания. За кандидатите за работа, ако обаче не споделите данните, които са конкретно поискани, това може да окаже отрицателно въздействие върху Вашата кандидатура.

4. Разкриване на лични данни пред трети лица
4.1. Ние може да разкрием част от Вашите лични данни пред следните трети лица, които разумно се нуждаят от достъп до тези данни с оглед на постигането на една или повече от горепосочените цели на:

 • външни доставчици на услуги, трети лица подизпълнители, партньори, за да извършват проверка на Вашата самоличност в съответствие с изискванията на приложимия закон, в рамките на изпълнението на договори с клиенти за поддръжка на предоставянето на продукти и услуги на iBanFirst и/или прилагането на марки за спазване на ОРЗД (включително, но не само борба с измамите, борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, доставчици на ИТ услуги, агенции за преводи, охранителни дружества, маркетингови агенции и т.н.);
 • правоохранителни органи и публични органи, в контекста на искания от правоохранителни и компетентни органи в съответствие с приложимото законодателство;
 • потенциални или бъдещи купувачи на iBanFirst (или някой от активите на iBanFirst);
 • външни професионални консултанти (например одитори, адвокати или консултанти на iBanFirst)
 • което и да е дружество от групата iBanFirst, т.е. наши свързани лица, наши представителства, наши дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и неговите дъщерни дружества, както са определени в белгийския Кодекс за дружествата и сдруженията.

4.2. Вашите лични данни, събрани от iBanFirst, могат да бъдат съхранявани и прехвърлени извън ЕИЗ. Някои трети лица, които получават Вашите лични данни, може да са разположени в държава извън ЕИЗ, чието законодателство не предлага същата степен на защита на данните. Ние ще гарантираме, че Вашите лични данни се предават само на лица, които прилагат подходящо ниво на защита (напр. когато Европейската комисия е издала решение относно адекватното ниво на защита или чрез включване на т.нар. стандартни договорни клаузи на ЕС в договора с получателя и при извършване на подходяща оценка на въздействието на предаването на данните). Вие можете да се свържете с нас, за да получите копие на подходящите предпазни мерки, които се прилагат спрямо предаването на Вашите лични данни, като използвате данните за контакт в раздел 7

5. Продължителност на обработването
5.1. Вашите лични данни се държат от iBanFirst само за периода, който е необходим за постигането на горепосочената цел, като се взема предвид прилагането на правни задължения, законови давности или периоди на задържане (включително в контекста на приложението на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както може да бъде изменена и/или отменена към съответния момент и нейните приложими транспонирания). 
5.2. В случай че бъдат събрани Ваши лични данни въз основа на съгласието Ви, ние ги използваме само за периода от време, за който е дадено съгласието Ви. След като Вашето съгласие бъде оттеглено, личните Ви данни се държат за минималния период, необходим за изпълнението на мерките, необходими за упражняването на правото Ви.
5.3. За периодите на задържане, приложими за телефонни разговори с Клиенти, вижте раздел 3.2 по-горе.
5.4. Приложимият период на задържане за лични данни, събрани чрез „бисквитки“ или подобни технологии на този Сайт, може да бъде намерен в нашето Уведомление за „бисквитки“.
5.5. Снимков материал се държи максимум един месец, освен ако снимките се използват като доказателство за доказване на престъпление, увреждане или безпокойство или за да се установи извършил, обществени безредици, свидетел или потърпевш..

6. Вашите права като субект на данни
6.1. Вие имате редица права по отношение на личните данни, които обработваме. Ако са изпълнени съответните условия на ОРЗД, имате правото:

а. да оттегли съгласието си
доколкото дейността по обработване се основава на Вашето съгласие, Вие имате правото да оттеглите съгласието си за тази дейност по обработване. Това оттегляне обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на Вашите лични данни за периода преди момента на това оттегляне и дейностите по обработване, които стъпват на друго правно основание.
б. да осъществите достъп до Вашите лични данни
Вие имате правото на достъп до личните данни, с които разполага iBanFirst за Вас, информация за обработването на тези лични данни и да получите екземпляр от тях.
в. да поискате от нас да коригираме, изтрием или ограничим Вашите лични данни
Вие имате право да поискате от нас да коригираме, ако смятате, че са неточни или непълни, или да изтрием Ваши лични данни, принципно безплатно. Вие заявявате, че в случай на искане за изтриване на Вашите лични данни, е възможно да изгубите достъпа си до определени услуги и продукти. Можете и да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни, например когато проверяваме точността на Вашите лични данни.
г. на преносимост на данните
Личните данни, които сте предоставили на iBanFirst, могат да Ви бъдат предоставени в ясен, структуриран, четлив, широко използван и пригоден за машинно четене формат и могат да бъдат предадени на трето лице (доколкото обработването е основано на съгласие или изпълнението на договор).
д. да възразите срещу обработването на Вашите лични данни
Във всеки един момент можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от iBanFirst за целите на директния маркетинг. В други случаи имате право да възразите на основание във връзка с Вашето конкретно положение (доколкото обработването е основано на законен или обществен интерес). 
е. да подадете жалба пред надзорен орган
Ако считате, че iBanFirst не е действала в съответствие със законодателството по отношение на обработването на Вашите лични данни, имате правото да подадете жалба пред компетентния надзорен орган по Вашето обичайно местопребиваване или месторабота или по настъпването на претендираното нарушение. За Белгия това е Органът за защита на данните 
 (www.dataprotectionauthority.be).

6.2. Ако имате някакви въпроси за Вашите права на защита на данните или за упражните правата си или за каквото и да е запитване за допълнителна информация, моля, пишете на privacy@ibanfirst.com..

7. Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно това Уведомление за поверителност или този Сайт като цяло, можете да се свържете с нас:

 • по електронна поща: dpo@ibanfirst.com
 • с писмо: IBANFIRST SA, att. Privacy and Legal department 1050 Brussels, 350 Avenue Louise. [Отдел за неприкосновеност на личните данни и правен, 1050 Брюксел, 350 Авеню Луиз]

8. Изменения в това Уведомление за поверителност
Ние можем да изменим това Уведомление за поверителност във всеки един момент. За да Ви поддържаме информирани за актуалното изменение на Уведомлението за поверителност, ние ще адаптираме датата на редакцията в горния край на страницата при всяко негово изменение. Измененото Уведомление за поверителност влиза в сила от тази дата.
Моля, проверявайте тази страница редовно, за да бъдете винаги информирани за всякакви изменения и/или допълнения.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.