Плащайте и получавайте плащания във всяка валута

Премахнете риска от международните трансакции. iBanFirst Ви позволява да си върнете контрола върху Вашите плащания в чуждестранна валута

solutions-header-img
trade-countries

Плащайте и получавайте плащания в чуждестранни валути

С iBanFirst изпращайте и получавайте плащания в 140 държави - от най-големите до развиващите се пазари. Всички трансакции се откриват онлайн и се изпълняват сигурно и надеждно чрез банкови партньори от първи ред и глобални разплащателни мрежи. iBanFirst предоставя достъп до най-добрите бюра за търговия с валута.
trust.svg

Изградете доверие

Плащайте навреме на доставчиците и получавайте плащанията на клиентите си в техните валути

transparency.svg

Прозрачност

Направете избор от широка гама от възможности без скрити такси

unified.svg

Унифициран процес

Използвайте една-единствена онлайн платформа за валутни и платежни операции

Контролирайте скоростта на плащане и разходите

Когато изпращате плащане, виждате в реално време валутния курс на трансакцията и съответните такси.

Незабавно

Преводи между сметки в iBanFirst

По-малко от 1 час чрез брутен сетълмент в реално време

Плащане на следващия ден чрез SEPA или SWIFT

Двудневно плащане чрез SEPA или SWIFT

Тридневен превод през местни разплащателни мрежи

Партньор, на когото можете да се доверите

Сигурност и надеждност над всичко

Често задавани въпроси

Какви валути предлага iBanFirst?

Понастоящем iBanFirst предлага над 30 валути за откриване на сметки, получаване на плащания, държане на средства и извършване на плащания. Можете да проверите списъка с наличните валути тук.

iBanFirst предлага широк диапазон от скорости на плащане, за да позволи на дружествата да изберат какво най-добре отговаря на техните нужди. Скоростите на плащане могат да бъдат избрани при създаване на плащане. Наличните скорости на плащане зависят от сметката, банката и държавата на бенефициента.

Скоростите на плащане са в диапазона от мигновено до стандартно:

  • Незабавно — плащанията между сметки в iBanFirst са мигновени (и безплатни!)
  • RTGS — плащанията с опция за скорост при RTGS (което означава брутен сетълмент в реално време) се получават от банката на бенефициента в рамките на едва един час през работно време. Моля да имате предвид, че в зависимост от банката на бенефициента, плащанията може след това да отнемат малко повече време, за да бъдат действително заверени по сметката.
  • Експресно — плащанията с експресна скорост обичайно се заверяват по банковата сметка на бенефициента в срок от 24 часа.
  • Стандартно — плащанията със стандартна скорост обичайно се заверяват по банковата сметка на бенефициента в срок от 2 до 3 работни дни.

Моля да имате предвид, че скоростите на плащане не са гарантирани и че действителните скорости на плащане може да варират в зависимост от фактори, като регулаторни и свързани с нормативното съответствие проверки, периоди на прекъсване на плащанията, както и банки посредници, участващи в процеса.

В iBanFirst предлагаме конкурентни и прозрачни курсове и такси за валутен обмен. Тук можете да намерите обзор на всички прилагани наши такси. За разлика от повечето корпоративни банки iBanFirst не начислява никакви такси за откриването на сметка, нито някакви месечни автоматични такси. iBanFirst заработва спред от всеки валутен обмен, изчислен като разликата между пазарната ставка и клиентската ставка. Този спред е прозрачен и се показва на уеб платформата или се съобщава по телефона.

Макар че решението за плащане на iBanFirst е оптимизирано за глобални валутни сделки, не е проблем да се направи трансакция без валутно конвертиране чрез платформата. Ако обаче във Вашата дейност има само трансакции в една и съща валута, iBanFirst може би не е най-доброто решение за плащания за Вашите нужди.

Не, iBanFirst предлага двуфакторно удостоверяване на самоличността с потребителска парола и ограничен във времето код, за да се извършват чувствителни операции на платформата. В допълнение към това iBanFirst предлага сметки и плащания с няколко подписа. Потребителите могат да изберат да настроят тази опция, за да извършват плащания, които изискват няколко подписа.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.