Плащайте на доставчиците в чужбина в местната им валута

Премахнете риска от международните трансакции и подобрете връзките с ключови доставчици, независимо къде се намират.

solutions-pay-hero-banner
pay-on-time

Плащане навреме

Когато извършвате преводи или валутни сделки, ненадеждността може да доведе до забавяне на плащането или споразумението. С iBanFirst можете да откривате номинирани сметки в над 30 валути, с отделни IBAN, които гарантират сигурността и качеството на трансакциите.
fx-risk

Управление на валутния риск

Волатилността на валутните пазари представлява заплаха за бизнеса. Решенията за хеджиране на риска не са лесно достъпни и често са запазени за бюрата за търговия с валута на международните банки. iBanFirst предлага гъвкави решения за хеджиране на валута, достъпни чрез лесна за ползване платформа, за всички клиенти.
payment-tracking

Проследявайте Вашите плащания в реално време

С Payment Tracker проследяването на международни плащания може да се извършва с лекота. И Вие, и Вашите бенефициенти получавате възможност да проследявате всяко плащане от край до край в реално време. Тази повишена прозрачност подобрява отношенията с доставчиците, тъй като те могат да поддържат проследяването на състоянието на плащане по всяко време.
Партньор, на когото можете да се доверите

Сигурност и надеждност над всичко

Често задавани въпроси

Какви валути предлага iBanFirst?

Понастоящем iBanFirst предлага над 30 валути за откриване на сметки, получаване на плащания, държане на средства и извършване на плащания. Можете да проверите списъка с наличните валути тук.

iBanFirst предлага широк диапазон от скорости на плащане, за да позволи на дружествата да изберат какво най-добре отговаря на техните нужди.
Скоростите на плащане могат да бъдат избрани при създаване на плащане. Наличните скорости на плащане зависят от сметката, банката и държавата на бенефициента.

Скоростите на плащане са в диапазона от мигновено до стандартно:

  • Незабавно — плащанията между сметки в iBanFirst са мигновени (и безплатни!)
  • RTGS — плащанията с опция за скорост при RTGS (което означава брутен сетълмент в реално време) се получават от банката на бенефициента в рамките на едва един час през работно време. Моля да имате предвид, че в зависимост от банката на бенефициента, плащанията може след това да отнемат малко повече време, за да бъдат действително заверени по сметката.
  • Експресно — плащанията с експресна скорост обичайно се заверяват по банковата сметка на бенефициента в срок от 24 часа.
  • Стандартно — плащанията със стандартна скорост обичайно се заверяват по банковата сметка на бенефициента в срок от 2 до 3 работни дни.

Моля да имате предвид, че скоростите на плащане не са гарантирани и че действителните скорости на плащане може да варират в зависимост от фактори, като регулаторни и свързани с нормативното съответствие проверки, периоди на прекъсване на плащанията, както и банки посредници, участващи в процеса.

В iBanFirst предлагаме конкурентни и прозрачни курсове и такси за валутен обмен. Тук можете да намерите обзор на всички прилагани наши такси.
За разлика от повечето корпоративни банки iBanFirst не начислява никакви такси за откриването на сметка, нито някакви месечни автоматични такси.

iBanFirst заработва спред от всеки валутен обмен, изчислен като разликата между пазарната ставка и клиентската ставка. Този спред е прозрачен и се показва на уеб платформата или се съобщава по телефона.

Не, iBanFirst предлага двуфакторно удостоверяване на самоличността с потребителска парола и ограничен във времето код, за да се извършват чувствителни операции на платформата. В допълнение към това iBanFirst предлага сметки и плащания с няколко подписа. Потребителите могат да изберат да настроят тази опция, за да извършват плащания, които изискват няколко подписа.

Сметките в iBanFirst са поименни сметки със собствен IBAN. По тях могат да се заверявани парични суми чрез:

  • Иницииране на банков превод чрез банково обслужване в открита форма
  • Стандартен банков превод
  • SEPA директен дебит

Щракнете тук, за да научите повече за това как да заверите средства по Вашата сметка в iBanFirst.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.