Прехвърляйте лесно парични средства между дъщерни дружества

Управлявайте междуфирмените потоци в различни валути, банки и юрисдикции

Manage_intercompany_flows-header-image
Currency_accounts

Откриване на сметки във всякаква валута

Когато извършвате преводи или валутни сделки, ненадеждността може да доведе до забавяне на плащането или споразумението. С iBanFirst можете да откривате номинирани сметки в над 30 валути, с отделни IBAN, които гарантират сигурността и качеството на трансакциите.
fx-risk

Управление на валутния риск

Волатилността на валутните пазари представлява заплаха за бизнеса. Решенията за хеджиране на риска не са лесно достъпни и често са запазени за бюрата за търговия с валута на международните банки. iBanFirst предлага гъвкави решения за хеджиране на валута, достъпни чрез лесна за ползване платформа, за всички клиенти.
gain-competitive

Получаване на конкурентни и прозрачни цени

Много международни плащания генерират прекомерни такси и комисиони в чуждестранна валута, което се отразява негативно на маржовете Ви на печалба. iBanFirst Ви позволява да си възвърнете контрола върху Вашите международни трансакции с незабавни мултивалутни плащания, конкурентни цени и прозрачно ценообразуване, всички осигурени с едно щракване върху бутон.
Партньор, на когото можете да се доверите

Сигурност и надеждност над всичко

Често задавани въпроси

Какви валути предлага iBanFirst?

Понастоящем iBanFirst предлага над 30 валути за откриване на сметки, получаване на плащания, държане на средства и извършване на плащания. Можете да проверите списъка с наличните валути тук.

В iBanFirst предлагаме конкурентни и прозрачни курсове и такси за валутен обмен. Тук можете да намерите обзор на всички прилагани наши такси.
За разлика от повечето корпоративни банки iBanFirst не начислява никакви такси за откриването на сметка, нито някакви месечни автоматични такси.

iBanFirst заработва спред от всеки валутен обмен, изчислен като разликата между пазарната ставка и клиентската ставка. Този спред е прозрачен и се показва на уеб платформата или се съобщава по телефона.

Откриването на сметка в iBanFirst не изисква никаква документация на хартия.

 1. Попълнете формуляра за откриване на сметка, за да се свърже с Вас консултант на iBanFirst.
 2. Изпратете ни документите, в които се посочват Вашето дружество и неговите действителни собственици.
 3. Нашият екип за поддръжка на клиенти ще направи настройки на Вашата сметка, така че да можете да я използвате веднага.
 4. Ще трябва да активирате вашата сметка в iBanFirst, като направите първи превод от основната си банкова сметка.
 5. Сметката Ви ще бъде готова за използване при получаване на този превод за активиране.

iBanFirst се регулира като платежна институция (съгласно втората европейска директива за платежните услуги (PSD2), лицензирана от Националната банка на Белгия от 2013 г. съгласно регистрационен номер 0849.872.824.

iBanFirst е упълномощено да извършва дейност в 30 държави от Европейската икономическа зона съгласно европейската директива за свободно предоставяне на услуги.

Като лицензирана платежна институция iBanFirst има право да:

 • управлява сметки
 • получава и прави плащания
 • извършва валутни конвертирания във връзка с плащания
 • създава хеджове за валутен риск, свързан с плащания
 • предоставя заеми, свързани с плащания
 • свързва с банкови сметки (AISP)
 • инициира плащания от банкови сметки (PISP)

PSD2 стриктно регулира как платежните институции, като iBanFirst, управляват клиентски средства и плащания.

iBanFirst се урежда като платежна институция съгласно втората европейска директива за платежните услуги (PSD2), която стриктно регулира как платежните институции, като iBanFirst, управляват клиентски средства и плащания.

Например съгласно директивата PSD2 средствата трябва да бъдат отделени от собствените средства на платежната институция и същите трябва да се държат в банка попечител. Трябва да се държат парични резерви, за да се гарантира платежоспособността на платежната институция. И двете мерки гарантират, че в малко вероятната хипотеза на несъстоятелност на iBanFirst клиентските средства биха останали в безопасност и сигурност и биха били върнати на клиентите.

company logo

Бъдете информирани

Получавайте последните новини, съвети и практики, свързани с валутните пазари — те ще Ви помогнат да оформите своето бъдеще без граници.

iBanFirst S.A. е надлежно упълномощена и регулирана от Националната банка на Белгия под CBE номер 0849.872.824 като платежна институция. iBanFirst S.A. е директен член на SWIFT мрежата и е сертифициран да извършва плащания в цялата SEPA зона. Като платежна институция iBanFirst S.A. предлага само решения за хеджиране (форуърд, гъвкав форуърд и динамичен форуърд), свързани с основните платежни трансакции. iBanFirst S.A. не предлага опции или други финансови инструменти за инвестиционни или спекулативни цели.