Globe

Проследявайте всяко плащане

Със системата за проследяване на плащанията на iBanFirst можете да следите статуса на Вашите международни плащания в реално време, точно както бихте следили един колет, а това могат и Вашите бенефициенти.

dots

Върнете си контрола
Следете плащанията и закъсненията си с по-голяма лекота. Издирването на статусите на плащането остава в миналото!

Развийте търговската си дейност
Предоставете на Вашите търговски партньори достъп до системата за проследяване на плащанията, изграждайки по този начин доверие и ускорявайки веригата си на доставка.

Увеличете Вашите международни трансакции
Възползвайте се от безплатни и незабавни преводи между сметки в iBanFirst.

Открийте повече

Проследявайте плащанията си на всяка стъпка от движението им

highway.svg

Проследяване от край до край

collapse arrow

Получавайте цялостна нагледна представа върху процеса на плащане и участието на банка посредник, независимо дали сте платец или получател.

binoculars.svg

Нагледна представа за таксите

collapse arrow

Разберете кои банки използват такси в хода на плащането и сумите, които начисляват.

zoom.svg

По-голяма прозрачност

collapse arrow

Подобрете сътрудничеството с Вашите търговски партньори, благодарение на функциите за известяване и наблюдение на системата за проследяване на плащанията.

Свържете се с нас днес