use-cases-globe.original.png

Плащайте и получавайте плащания във всяка валута

Премахнете риска от международните трансакции. iBanFirst Ви позволява да си върнете контрола върху Вашите плащания в чуждестранна валута

handshake

Изградете доверие

collapse arrow

Плащайте навреме на доставчиците и получавайте плащанията на клиентите си в техните валути

opacity.svg

Прозрачност

collapse arrow

Направете избор от широка гама от възможности без скрити такси

Group 9Target-2.svg

Унифициран процес

collapse arrow

Използвайте една-единствена онлайн платформа за валутни и платежни операции

dots

Търгувайте с повече от 150 държави в над 30 валути

С iBanFirst изпращайте и получавайте плащания в над 30 валути до и от повече от 150 държави, от основните до развиващите се пазари.

Всички трансакции се откриват онлайн и се изпълняват сигурно и надеждно чрез банкови партньори от първи ред и глобални разплащателни мрежи. iBanFirst предоставя достъп до най-добрите бюра за търговия с валута.

Научете повече

Контролирайте скоростта на плащане и разходите

Когато изпращате плащане, виждате в реално време валутния курс на трансакцията и съответните такси.

Научете повече
snap.svg

Незабавно

collapse arrow

Преводи между сметки в iBanFirst

fast-forward.svg

Експресно

collapse arrow

По-малко от 1 час чрез брутен сетълмент в реално време

Group 9Star.svg

Приоритетно

collapse arrow

Плащане на следващия ден чрез SEPA или SWIFT

check.svg

Стандартно

collapse arrow

Двудневно плащане чрез SEPA или SWIFT

timer.svg

Икономично

collapse arrow

Тридневен превод през местни разплащателни мрежи

Доверявайки се на iBanFirst, Вашия партньор за международни финанси

bank.svg

Отделяне на паричните средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства.

security.svg

Сигурност на сметката

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и цифрова сигурност. Сметките са защитени с парола за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване.

legislation.svg

Регулиране

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес