Platform-cover-new.png

Специализирана онлайн платформа, поддържана от уникална технология

Хвалена от своите потребители, интернет платформата iBanFirst съчетава пълна гама от финансови продукти и услуги със здрава основна банкова инфраструктура, за да предостави ненадминато качество на услугата.

Пълен обзор на Вашите валутни сметки и плащания

account-list3.png

Баланс и най-новите трансакции за всички валутни сметки, включително външни банкови сметки

Hedging@2x.png

Общ преглед на Вашите форуърд договори

Express-Payment@2x.png

Изпълнение на валутни трансакции директно от клиентското табло

dots
payment-new.png

Бързи и прозрачни трансгранични плащания

Изберете Вашата скорост на плащане и свързаните с нея такси

Получете достъп на живо до валутен курс по време на трансакцията

Използвайте гъвкав форуърден договор, за да фиксирате валутния курс при бъдещи плащания

Възползвайте се от проследяване на плащанията от край до край с уведомление за техния статус до Вас и до Вашите бенефициенти

Открийте повече
dots
currencies2x.original.png

Валутни сметки в над 30 валути

Открийте номинални сметки в над 30 валути със специалния им IBAN

Плащайте и получавайте плащания във валута по Ваш избор

Използвайте разширени счетоводни функции, включително неограничена история на трансакциите и категоризация

Открийте повече

Сигурно решение с висок потенциал

group.svg

Добавете неограничени потребители и задайте правила за одобрение на плащания на няколко нива

link.svg

Свържете iBanFirst с Вашия съществуващ счетоводен и касов софтуер с EBICS или SWIFTNet

puzzle

Използвайте нашия API и интегрирайте iBanFirst във Вашите съществуващи приложения и процеси

Свържете се с нас днес