Globe

Хеджирайте валутни рискове

С набор от форуърдни договори защитете търговската си дейност от нестабилност на валутата

graph.svg

Управление на валутния риск

collapse arrow

Неутрализирайте излагането на колебания на валутния курс

opacity.svg

Защитете маржовете

collapse arrow

Внедрете стратегии за хеджиране, достъпни за компании от всякаква големина и за всякаква сума

click.svg

Гъвкав процес

collapse arrow

Използвайте една-единствена онлайн платформа за хеджиране на рискове, валутни и платежни операции

dots

Фиксирайте Вашия валутен курс

С форуърдните договори на iBanFirst можете да се възползвате от гарантиран валутен курс за плащане на фактури, деноминирани в чуждестранна валута.

Като предварително определени резерви от чуждестранна валута Вашите форуърдни договори могат да се използват на бъдеща дата или в рамките на даден период, до две години след подписването им.

Научете повече

Изберете продължителност и гъвкавост

Изберете Вашата стратегия за хеджиране въз основа на Вашите нужди.

Фиксиран форуърд

Резервирайте валутния курс, който да използвате на определена дата в бъдеще.

Говорете с експерт

Гъвкав форуърд

Резервирайте валутния курс и го използвайте по всяко време през даден период.

Говорете с експерт

Динамичен форуърд

Запазете възможността да получите по-добър валутен курс при изтичане на срока, ако е приложимо.

Говорете с експерт
Гарантиран валутен курс
ПрепратиПрепрати
Гъвкав форуърдГъвкав форуърд
Динамичен форуърдДинамичен форуърд
Прозрачни курсове
ПрепратиПрепрати
Гъвкав форуърдГъвкав форуърд
Динамичен форуърдДинамичен форуърд
Без скрити такси
ПрепратиПрепрати
Гъвкав форуърдГъвкав форуърд
Динамичен форуърдДинамичен форуърд
Задаване на дата на използване
ПрепратиПрепрати
Гъвкав форуърдnot included
Динамичен форуърдДинамичен форуърд
Прозорец за използване
Препратиnot included
Гъвкав форуърдГъвкав форуърд
Динамичен форуърдnot included
Множество начинания
Препратиnot included
Гъвкав форуърдГъвкав форуърд
Динамичен форуърдnot included
По-добър валутен курс се прилага при изтичане на срока
Препратиnot included
Гъвкав форуърдnot included
Динамичен форуърдДинамичен форуърд
Максимален падеж
24 months
24 months
24 months

Доверявайки се на iBanFirst, Вашия партньор за международни финанси

bank.svg

Отделени парични средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства, iBanFirst не може да използва или да дава в заем парични средства на клиенти

security-badge.svg

Сигурни и обезпечени сметки

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и сигурност. Сметките са защитени с парола за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване.

legislation-check.svg

Регулиране и сертификации

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес