Правно положение

Седалище:

IBANFIRST SA
Avenue Louise 350
1050 Brussels – Белгия
Регистрационен номер: 0849.872.824
Вътрешнообщностен ДДС номер: BE 0849.872.824

Клон в Белгия:

IBANFIRST SA (клон)
Регус Тауър
84, Uitbreidingstraat
2600 Antwerpen (Berchem)

Забележки:

  1. Изпълнителните ръководители, отговорни за съдържанието на този интернет сайт, са: г-н Pierre-Antoine Dusoulier (Главен изпълнителен директор).
  2. iBanFirst е доставчик на платежни услуги, спазващ финансовите разпоредби и разпоредбите за личните данни на ЕС.
  3. iBanFirst е лицензирана и регулирана от Националната банка на Белгия.

Свържете се с нас днес