Globe

Управлявайте всичките си валутни сметки

Лесно управлявайте всичките си сметки, независимо през кои банки решавате да използвате.

handshake

Простота

collapse arrow

Лесно управлявайте сметките си, независимо от банките, които сте избрали

steerin-wheel.svg

Контрол

collapse arrow

Върнете си контрола върху валутните курсове и таксите за превод на парични средства

forex.svg

Изпълнение

collapse arrow

Оптимизирайте начина на сортиране на Вашите търговски сметки

dots
Manage-all-currency-accounts-1.png

Aggregate all your accounts in one place

PISP accreditation means you benefit from an overview of your iBanFirst multicurrency accounts, as well as those held at other banks, thereby simplifying accounting consolidation. You can sort your accounts by client relationship, business use case or budget line, among others. Nominated accounts with individual IBANs offer heightened security, reduce the risk of error and simplify payment reconciliation with either issuer or beneficiary.

Научете повече
dots
Manage-all-currency-accounts-2.png

Интегриране на iBanFirst с Вашия TMS или ERP

Използвайки стандартите за банкова свързаност, iBanFirst Ви позволява да изпращате плащания през Вашия ERP или TMS и директно да получавате извлечения по сметки. Отворените API позволяват да интегрирате платформата iBanFirst със съществуващите процеси и приложения.

Научете повече

iBanFirst, доверен партньор за Вашите международни финансови трансакции

bank.svg

Отделяне на паричните средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства.

security.svg

Сигурност на сметката

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и сигурност. Сметките са защитени с пароли за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване (2FA).

legislation.svg

Регулиране

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес