Globe

Управлявайте международни инвестиции

При рисков капитал или фондове за дялово участие управлението и изтеглянето на инвестиции в чуждестранна валута изисква безпроблемни процеси и достъп до съвременни решения за хеджиране на риска.

handshake

Скорост

collapse arrow

Извършвайте своевременно преводи към ескроу сметки, адвокатски кантори или портфейлни дружества

steerin-wheel.svg

Контрол

collapse arrow

Върнете си контрола върху валутните курсове, плащанията и свързаните с тях разходи

forex.svg

Подкрепа

collapse arrow

Възползвайте се от персонализираната помощ на специален валутен експерт

dots
Manage-international-investments-1.png

Изпращайте надеждни плащания във всякаква валута

Когато извършвате преводи или валутни сделки, ненадеждността може да доведе до забавяне на плащането или сключването на спогодба. iBanFirst Ви позволява да си възвърнете контрола с незабавни мултивалутни плащания, конкурентни и прозрачни цени, всички осигурени с едно щракване върху бутон.

Научете повече
dots
Manage-international-investments-2.png

Намалете излагането
на валутен риск

Инвестициите, направени в чуждестранна валута, Ви оставят изложени на нестабилност на валутния пазар между етапите на сделката. iBanFirst предлага решения за хеджиране на валута с различна продължителност и степен на гъвкавост, намалявайки валутния риск в съответствие със специфичния характер на всяка трансакция. След приключване можете да хеджирате основния актив за продължителността на живота на инвестицията, като смекчите рисковете и увеличите реализуемата стойност.

Научете повече
dots
Manage-international-investments-3.png

Съберете всички Ваши сметки на едно място.

Акредитацията по PISP означава, че се възползвате от общ преглед на Вашите мултивалутни сметки в iBanFirst, както и тези, държани в други банки, като по този начин опростявате консолидацията на счетоводството. Един общ преглед също улеснява прегледа на всички сметки, свързани с инвестиционния инструмент, който управлявате.

Научете повече
dots
Manage-international-investments-4.png

Получаване на конкурентни, прозрачни цени

Много международни плащания генерират прекомерни такси и комисиони в чуждестранна валута, което се отразява негативно на маржовете Ви на печалба. iBanFirst Ви позволява да си възвърнете контрола върху Вашите международни трансакции с незабавни мултивалутни плащания, конкурентни цени и прозрачно ценообразуване, всички осигурени с едно щракване върху бутон.

Научете повече

iBanFirst, доверен партньор за Вашите международни финансови трансакции

bank.svg

Отделяне на паричните средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства.

security.svg

Сигурност на сметката

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и сигурност. Сметките са защитени с пароли за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване (2FA).

legislation.svg

Регулиране

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес