Globe

Получавайте плащания от клиентите в тяхната валута

Достигнете до нови пазари в международен план, като същевременно се предпазвате от риск. Издавайте фактури на клиентите си и получавайте плащания в тяхната валута, където и да се намират.

handshake

Изградете доверие

collapse arrow

с клиенти и партньори в чужбина

steerin-wheel.svg

Върнете си контрола

collapse arrow

върху валутните курсове, плащанията и свързаните с тях разходи

forex.svg

Предпазвайте се от нестабилността

collapse arrow

на валутния пазар

dots
Get-paid-1.png

Откриване на сметки в над 30 валути

Когато извършвате преводи или валутни сделки, ненадеждността може да доведе до забавяне на плащането или споразумението. С iBanFirst можете да откривате номинирани сметки в над 30 валути, с отделни IBAN, които гарантират сигурността и качеството на трансакциите.

Научете повече
dots
Get-paid-2.png

Управление на валутния риск

Волатилността на валутните пазари представлява заплаха за бизнеса. Решенията за хеджиране на риска не са лесно достъпни и често са запазени за бюрата за търговия с валута на международните банки. iBanFirst предлага гъвкави решения за хеджиране на валута, достъпни чрез лесна за ползване платформа, за всички клиенти.

Научете повече
dots
Get-paid-3.png

Получаване на конкурентни, прозрачни цени

Много международни плащания генерират прекомерни такси и комисиони в чуждестранна валута, което се отразява негативно на маржовете Ви на печалба. iBanFirst Ви позволява да си възвърнете контрола върху Вашите международни трансакции с незабавни мултивалутни плащания, конкурентни цени и прозрачно ценообразуване, всички осигурени с едно щракване върху бутон.

Научете повече

iBanFirst, доверен партньор за Вашите международни финансови трансакции

bank.svg

Отделяне на паричните средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства.

security.svg

Сигурност на сметката

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и сигурност. Сметките са защитени с пароли за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване (2FA).

legislation.svg

Регулиране

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес