Globe

Плащайте на доставчиците в чужбина в местната им валута

Премахнете риска от международните трансакции и подобрете връзките с ключови доставчици, независимо къде се намират.

handshake

Изградете доверие

collapse arrow

с доставчици и партньори от чужбина

steerin-wheel.svg

Върнете си контрола

collapse arrow

върху валутните курсове, плащанията и свързаните с тях разходи

forex.svg

Предпазвайте се от нестабилността

collapse arrow

на валутния пазар

dots
Pay-suppliers-abroad-1.png

Плащане навреме

Когато извършвате преводи или валутни сделки, ненадеждността може да доведе до забавяне на плащането или споразумението. С iBanFirst можете да откривате номинирани сметки в над 30 валути, с отделни IBAN, които гарантират сигурността и качеството на трансакциите.

Научете повече
dots
Pay-suppliers-abroad-2.png

Управление на валутния риск

Волатилността на валутните пазари представлява заплаха за бизнеса. Решенията за хеджиране на риска не са лесно достъпни и често са запазени за бюрата за търговия с валута на международните банки. iBanFirst предлага гъвкави решения за хеджиране на валута, достъпни чрез лесна за ползване платформа, за всички клиенти.

Научете повече
dots
Pay-suppliers-abroad-3.png

Получаване на конкурентни, прозрачни цени

Много международни плащания генерират прекомерни такси и комисиони в чуждестранна валута, което се отразява негативно на маржовете Ви на печалба. iBanFirst Ви позволява да си възвърнете контрола върху Вашите международни трансакции с незабавни мултивалутни плащания, конкурентни цени и прозрачно ценообразуване, всички осигурени с едно щракване върху бутон.

Научете повече
dots
Pay-suppliers-abroad-4.png

Проследявайте Вашите плащания в реално време

С Payment Tracker проследяването на международни плащания може да се извършва с лекота. И Вие, и Вашите бенефициенти получавате възможност да проследявате всяко плащане от край до край в реално време. Тази повишена прозрачност подобрява отношенията с доставчиците, тъй като те могат да поддържат проследяването на състоянието на плащане по всяко време.

Научете повече

iBanFirst, доверен партньор за Вашите международни финансови трансакции

bank.svg

Отделяне на паричните средства

collapse arrow

В съответствие с разпоредбите на ЕС паричните средства на клиентите се държат в отделни сметки, във водещи европейски банки. Само клиентите могат да имат достъп до своите парични средства.

security.svg

Сигурност на сметката

collapse arrow

iBanFirst прилага най-съвременното криптиране и сигурност. Сметките са защитени с пароли за еднократна употреба (TOTP) и двуфакторно удостоверяване (2FA).

legislation.svg

Регулиране

collapse arrow

Напълно лицензирана и регулирана като платежна институция съгласно директивата на ЕС — ДПУ2, iBanFirst притежава AISP и PISP акредитации, член е на SWIFT и е сертифицирана за Единната зона за плащания в евро (SEPA).

Свържете се с нас днес